ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜਟਿਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਾਈਕਰੋਕੰਟੈਨਮੈਂਟ ਲਗਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-Photo courtesy-Internet

Covid-19 updates; sad day; highest deaths reported ; cases crosses 2 lacs mark in Punjab

Kanwar Inder Singh/ royalpatiala.in

As per health department official’s 1475 positive cases in Punjab, after the release of yesterday’s media bulletin at 8:00 pm. Yesterday 1843 cases were reported. With these 1475 new cases the tally rose to 201036 cases, as per health bulletin released at around 8:00 pm today.

Covid-19 updates; sad day; highest deaths reported ; cases crosses 2 lacs mark in Punjab. Today 38 deaths are reported in Punjab and total deaths tally reaches at 6137.

Today 751 patients were discharged in Punjab, and the cured patients tally reaches at 82283. Total active cases in Punjab are 12616.

Covid-19 updates; sad day; highest deaths reported ; cases crosses 2 lacs mark in Punjab

March 16,2021